Marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas z zarządu województwa złożyli wizytę w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W wydarzeniu wziął również udział przewodniczący Komisji Kultury SWM, radny województwa Rafał Stuglik. Uroczyście, w obecności sportowców z uniwersyteckiej drużyny hokejowej, podpisano aneks do realizowanego już pomiędzy instytucjami porozumienia, pogłębiający możliwości wzajemnej współpracy w obszarze sportu.

Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu są stronami zawartego w maju 2021 roku porozumienia. Wykonujecie Państwo znakomitą pracę w fundamentalnej dla Małopolski i kraju przestrzeni edukacji. Cieszymy się z ciągłego rozwoju oświęcimskiej i małopolskiej uczelni. Chcemy również, aby tam gdzie jest to możliwe i potrzebne, wzmacniał i poszerzał się zakres naszych wspólnych działań, w tym wypadku w obszarze sportu

– mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas z zarządu województwa spotkali się w Oświęcimiu z rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej prof. Sonią Grychtoł oraz prorektorem dr. Radosławem Folgą. W wydarzeniu wziął również udział radny województwa Rafał Stuglik, a także działacze i zawodnicy uniwersyteckiej drużyny hokejowej UHT Sabers Oświęcim, która reprezentuje właśnie tutejszą uczelnię. Oświęcimscy sportowcy podziękowali m.in. za wsparcie przez Marszałka i Zarząd Województwa Małopolskiego hokejowego turnieju drużyn uniwersyteckich Małopolska Winter Cup, który rozgrywany był w lutym Oświęcimiu. Małopolska była partnerem tytularnym tego wydarzenia.

Mieliśmy przyjemność kibicować wtedy razem z panem radnym Rafałem Stuglikiem oświęcimskiej drużynie oraz uczestnikom Małopolska Winter Cup University Ice Hockey Challenge. To było świetne widowisko. Raz jeszcze podkreślę z dumą, że drużyna reprezentująca oświęcimską uczelnię zaprezentowała się doskonale. Jesteśmy jako samorządowcy pod wrażeniem pasji i aktywności sportowego środowiska związanego z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego

–  podkreśla Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Spotkanie w gościnnych murach oświęcimskiej uczelni ogniskowało się wokół tematów sportowych. – Jestem przekonany, że jesteśmy w Oświęcimiu świadkami historycznego wydarzenia. Uniwersytecka drużyna hokejowa Sabers Oświęcim to jedyny, pierwszy taki zespół w Polsce. Tymczasem takie właśnie akademickie drużyny są przecież bezpośrednim zapleczem najlepszych lig świata. Mam więc nadzieję, że ta nasza współpraca stanie się dla innych wzorem i inspiracją – dodał radny województwa Rafał Stuglik.

Dziękuję za to spotkanie oraz dotychczasową, owocną współpracę pani rektor prof. Soni Grychtoł, a także panu prorektorowi dr. Radosławowi Foldze. Młodym zawodnikom uniwersyteckiej drużyny hokejowej życzę natomiast w przyszłości wielkich sportowych sukcesów. Pamiętajcie jednak, że w sporcie nie ma drogi na skróty. Wielkie sukcesy wiążą się z wielkim wysiłkiem i ciężką pracą. Dlatego życząc sukcesów i zwycięstw, życzę też olbrzymiego zmęczenia, litrów potu i ciężkich treningów

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

 

 

Źródło artykułu: https://www.oswiecimonline.pl/oswiecim-wielkie-sukcesy-wiaza-sie-z-wielkim-wysilkiem-i-ciezka-praca/amp/?fbclid=IwAR0fvfbS2p2Vqm3rH63JfTpN6aVSWnSxemyGFPlyZj-so_3A6BIROIJis28